Carl-Erik Sahlberg

 

Född i Jämtland

Carl-Erik Sahlberg är född 1945 i Hammerdals församling i Jämtland.

Han prästvigdes 1968 för Härnösands stift och verkade som kyrkoadjunkt i Storsjö församling (1968-1973) och kyrkoherde i Alsens pastorat (1976-1983), innan han 1983 kallades ut i missionstjänst i Tanzania genom Svenska kyrkans Mission.

Hans uppgift var då att undervisa blivande präster i den lutherska kyrkan i Tanzania.

Åren i S:ta Clara kyrka

Efter hemkomsten från Tanzania kom han att bli domkyrkokomminister och åren 1989-2012 vara ansvarig för verksamheten i S:ta Clara kyrka, som kom att utveckla ett uppsökande socialt arbete, som med tiden kom att beröra tusentals missbrukare, flyktingar, prostituerade, fattiga, utsatta ungdomar m.m.

S:ta Clara kyrka kom därigenom att fungera som en modell för en diakonal kyrka i hela Sverige men även i andra länder. Det diakonala arbetet gick också hand i hand med en öppen, välkomnande attityd och en öppenhet för den helige Andes nådegåvor och kraft. Ett ökande gudstjänstdeltagande inspirerade andra församlingar, studiebesök, tidningsreportage m.m. Läs mer om S:ta Clara kyrka i media här. S:ta Clara fick på detta sätt en tydlig roll i svenskt kyrkoliv, inte minst ekumeniskt. Carl-Erik Sahlberg kom också att åren 2006-2012 vara ledare för det nationella bönenätverket Sverigebönen.

S:ta Claras diakonala arbete uppmärksammades även av samhället. Carl-Erik Sahlberg fick t.ex. motta ett stipendium från Stockholms stad, en kungamedalj och ett s.k. eldsjälspris på en miljon från Oskar Hirschs stiftelse att användas i den diakonala verksamheten i S:ta Clara. Carl-Erik Sahlberg verkade också åren 2006-2012 som kaplan i den kristna riksdagsgruppen.

Utbildning och författarskap

Carl-Erik Sahlberg blev 1977 teol.dr i kyrkohistoria vid Uppsala universitet. 1998 blev han utnämnd till docent i det ämnet vid samma universitet. En termin 2006 fungerade han som ”t.f. professor” i ämnet och ledde det högre seminariet i kyrkohistoria.

Carl-Erik Sahlberg har skrivit ett 30-tal böcker med nya upplagor. Förutom doktorsavhandlingen Pingströrelsen och tidningen Dagen (1977) kan nämnas Frikyrka och Väckelse i Jämtlands län 1850-1940 (1982), From Krapf to Rugamwa – a Church History of Tanzania (1986), prästmötesavhandlingen Budskapets Väg (1988), Nils Bolander – diktare och predikant (1994), Missionens historia (1999), Effektiv bön (2007), Mamma Kyrkan berättar (2008), Diakonins historia (2012), Predikningar i katedralen (2013), Kyrkans första tid (2015) och Allt det goda vi har i Kristus (2017).

Böcker av Carl-Erik Sahlberg har översatts till tio språk. Läs mer om Carl-Eriks böcker här.

Carl-Erik Sahlberg förekom åren 1998-2006 som kandidat vid ärkebiskopsval och ett flertal biskopsval. Han har vid ett 15-tal tillfällen predikat i svensk television och undervisat och predikat i 15 länder.

 

Tanzania sedan 2012

Sedan avslutad tjänst i S:ta Clara kyrka hösten 2012 bedriver Carl-Erik Sahlberg och hans fru Overa ett arbete bland föräldralösa och utsatta barn i Tanzania, MOKICCO – Mount Kilimanjaro Childrens Care Organisation, med målsättningen att placera dessa barn i nya familjer för livet. I dagsläget fungerar 25 sådana familjehem på olika platser i Tanzania. Arbetet har också utvidgats till att hjälpa ensamstående mödrar och änkor med mikroprojekt och att bygga nya hus för dem.

MOKICCOs arbete bedöms idag vara ett av Tanzanias största hjälparbeten bland utsatta barn och fattiga familjer.

Carl-Erik Sahlberg fick den 17 november 2021 flytta hem till himlen.
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör.” Johannesevangeliet 11:25‬ ‭

 

Pressbilder

Pressbilder för Carl-Erik Sahlberg hittar du här.

Overa Sahlberg

 

Född i Tanzania

Overa Seka är född och uppväxt i Marangu i Tanzania 1958. Hennes föräldrar var bönder och pappan försörjde sig också som skomakare. Efter avslutad grundskola fick Overa möjlighet att studera på den lutherska kyrkans bibelskola Mwika åren 1976-1978. Därefter studerade hon på den lutherska kyrkans gymnasium i Morogoro åren 1979-1985.  Hon kände en önskan att bli präst och åren 1985-1989 studerade hon på Makumira Lutheran Theological College.

Prästvigdes 1992

Det var under åren på Makumira som hon och Carl-Erik Sahlberg inledde en relation och den 29 juli 1989 gifte de sig i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Overa innehade diverse jobb under den tid då hon lärde sig svenska. I maj 1992 prästvigdes hon i den lutherska kyrkan i Moshi, Tanzania. Hon fick sedan olika prästtjänster i Svenska kyrkan – i Tumba, Täby, Kungsängen, Järna och Flen. Från 2003 tjänstgjorde hon som jourhavande präst med telefonjour nattetid för människor som önskade samtal och stöd.

1992 startade hon en swahiliförsamling, som sedan möttes varje söndag i S:ta Clara kyrka. Förutom gudstjänsterna betjänade församlingen de swahilitalande i stockholmsregionen med dop, konfirmation, vigslar, begravningar och själavård. Vid stora nationella samlingar, t.ex. vid presidentbesök, katastrofer i hemländerna m.m.  så fungerade swahiliförsamlingen som naturlig samlingspunkt.

Åter till Tanzania

I samband med Carl-Erik Sahlbergs pensionering flyttade Overa tillbaka till sitt hemland Tanzania för att de tillsammans skulle bedriva ett arbete bland föräldralösa och utsatta barn, MOKICCO – Mount Kilimanjaro Children Care Organisation. Idag fungerar 25 familjehem för sådana barn. Overa är också starkt engagerad i stöd till fattiga människor på många sätt genom att skapa mikroprojekt för dem.

Tillsammans med Carl-Erik har de startat en gudstjänst för de föräldralösa barnen. Gudstjänst firas där varje söndag och Overa, Carl-Erik och inbjudna predikanter tjänar i gudstjänsterna, som också förrättat dop och vigslar. Overa anlitas ofta i området för själavård och samtal i samband med begravningar.

Sedan 2013 undervisar Overa på heltid i den lutherska bibelskolan Mwika i ämnen som entreprenörskap, ledarskap och bibliska ämnen. 

Overa har skrivit några böcker, bla. en kommentar till Rut och tillsammans med Carl-Erik en bok om Luthers maka Katarina von Bora.

 

Pressbilder

Pressbilder för Overa Sahlberg hittar du här.