Mokicco

MOKICCO – Mount Kilimanjaro Children Care Organisation, startades i enkel skala år 2006. Syftet med verksamheten var att ge föräldralösa och barn från mycket svåra hemförhållanden nya hem för livet, familjehem. Familjehemmen skulle ge det som varje gott hem förväntas att ge barn.

Idag fungerar 26 sådana familjehem – ett syns på bilden här nedan. Inget hem ska ha flera än tio barn för att familjekänslan ska bevaras, och inte mindre än fyra barn. 

MOKICCO driver även en yrkesskola för de som i dessa 26 familjehem inte gått vidare till gymnasieutbildning. Dessa utbildas i dagsläget i sömnad och får vid avslutningen av den 2-åriga utbildningen var sin symaskin och ett startkapital för sin fortsatta syverksamhet. MOKICCO hjälper dessutom över 100 fattiga barn, dövstumma och albinobarn med matutdelning och skolavgifter. Ledningen för Geita län vid Viktoriasjön har tilldelat MOKICCO diplom för det bästa hjälparbetet för utsatta barn i regionen.

Du kan läsa mycket mer om MOKICCO i alla de månadsbrev som Carl-Erik Sahlberg har skrivit, och som Overa nu skriver varje månad. Läs mer här.

Arbetet MOKICCO vilar uteslutande på frivilliga gåvor.

Vill du stödja MOKICCO?
Plusgirot är 2120146-2 (nytt nummer sedan juli 2023). Märk din gåva med MOKICCO.
Vi tackar varmt för din gåva. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka personliga tack till gåvogivare.

 

Pressbilder

Pressbilder för MOKICCO hittar du här.