Missionsfonden

Huvudfokus i MOKICCOs arbete är barnen – de föräldralösa barnen och barnen från mycket svåra hemförhållanden. Det är huvudfokus och ska fortsätta vara huvudfokus. Men även om man har ett huvudfokus, så kan nöd och fattigdom i ett av världens fattigaste länder, Tanzania, nödga en att skapa ”sidogrenar”.

Inför den nöd som började knacka på vår dörr förstod vi att hjälpverksamheten skulle vidgas. I första hand tänkte vi då på fattiga änkor med barn, som bodde i det vi hellre skulle kalla ”skjul”. Den första familj i det läget vi stötte på bodde i Geita vid Viktoriasjön. De bodde verkligen i ett ”ruckel”. Det regnade in, barnen hade plastpåsar om böckerna för att skydda dem och familjen låg nära svältgränsen. Ett barn var några år gammalt, kunde fortfarande inte gå och visade alla tecken på svält.

Där på plats i Geita föddes Missionsfonden för diakoni och evangelisation. Vi bestämde på plats att bygga dem ett nytt hus och när det var gjort så sponsrar vi den familjen med en liten summa i månaden. Det är också en del av barnarbetet. Vi har i dagsläget byggt 18 hus till familjer med liknande behov.

Missionsfonden har genom åren hjälpt hjälp många fattiga barnfamiljer och ensamstående mödrar att starta små mikropojekt. Genom denna vittgrenade verksamhet bedöms MOKICCO idag vara ett av de största hjälparbetena för barn i Tanzania.

Missionsfonden betalar dessutom skolavgifter för blivande evangelister och vill stödja evangelisationssatsningar. Missionsfonden driver också tre bokaffärer, där Biblar och kristen litteratur sprids.

Vill du stödja Missionsfonden?
Plusgirot är 2120146-2 (nytt nummer sedan juli 2023). Märk din gåva med Missionsfonden.
Vi tackar varmt för din gåva. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka personliga tack till gåvogivare.